HeaderMeander2navbarMeandertxt

De activiteiten van De Meander 2020-2021

U kunt alle belangrijke data van de huidige maand hier bekijken. Klik op <<< of >>> voor de vorige/volgende maand.
Kleurcodering: de gele cel is de huidige d
ag (niet zichtbaar indien het een vrije/vakantiedag is). Oranje cellen zijn weekenden, lichtoranje zijn de dagen van de vorige/volgende maand. Groene cellen zijn vrije (vakantie-)dagen, zachtgroene cellen zijn activiteiten en op witte schooldagen zijn er geen bijzondere activiteiten.

Klik op de betreffende datum in de geldende maand en er verschijnt een groter venster met alle items van die dag, welke u eventueel kunt uitprinten.

 

Graag zelf uitprinten? Download hier alle kalendermaanden t/m aug. 2021 en print vervolgens de pagina van uw keuze uit of meerdere.

Schoolgids20192020voorblad

m3 m2 Schoolgids20192020voorblad