Uw Meander informatiebron: de schoolgids

Onze schoolgids bestaat uit twee delen: een school- en een bovenschools deel.

In het schooldeel van de gids beschrijft de Meander haar visie op onderwijs en welke doelen zij nastreeft. Hoge opbrengsten, een persoonlijke benadering van ouders en kinderen, een zelfstandige werkhouding van kinderen en een uitstekende zorgstructuur zijn daarbij zaken die de school zeer belangrijk vindt. In de schoolgids informeren we u daarom uitgebreid over deze onderwerpen.

In het algemene, bovenschoolse deel worden de belangrijkste zaken genoemd die voor alle 22 scholen van OPO Furore gelijk zijn.

Klik op de afbeeldingen om de schoolgidsen online te openen en te lezen. Zoek het onderwerp via de 'bladwijzers'. Bladwijzers en hyperlinks zijn in Adobe Acrobat beschikbaar, mogelijk niet direct vanuit elke browser maar pas na fysiek downloaden van de gids naar uw harde schijf.

 

Download schoolgids (schoolse deel)

SchoolgidsMeanderVZ2021

 

Download schoolgids Adenium (bovenschoolse deel)

Bovenschoolsegids2021VZ

m3 m2 SchoolgidsMeanderVZ2021 Bovenschoolsegids2021VZ